Charakterystyka zębów u człowieka

Człowiek, podobnie jak inne ssaki, charakteryzuje się specyficzną budową zębów i zgryzu. Anatomicznie zęby człowieka podzielić możemy na trzy jego części. Pierwszą jest korona zęba, druga to szyjka zęba a trzecia to korzeń zęba. Korona zęba to część, która ma bardzo zróżnicowaną budowę w poszczególnych grupach. Jest pokryta szkliwem. Szkliwo to najtwardsza tkanka, jaka znajduje się w organizmie ludzkim. Wraz z wzrostem zęba znika oszkliwie, które znajduje się na powierzchni szkliwa, i wraz z wzrostem zęba ściera się. Szyjka z kolei to miejsce, na którym spotyka się szkliwo korony zęba oraz cement korzeniowy zęba. W bardzo wielu przypadkach szkliwo ściera się, oraz pokrywa zaczynający się w tym miejscu cement. Może dojść także do tego że szkliwo i cement bezą się stykać, ale nie będą się wzajemnie pokrywać. Korzeń to cześć budowy zęba która jest mocno usadowiona w zębodole. Jest przymocowany do zębodołu za pomocą włókien ozębnej. W korzeniu zęba znajdują się naczynia krwionośne i nerwy.

Komentarze są zamknięte.