Budowa histologiczna zęba

20Ząb każdego z nas, oraz innych ssaków zbudowany jest z kilku, kolejno połączonych ze sobą warstw. Jest to kolejno szkliwo, zębina, miazga, oraz cement zęba. Każda z tych warstw pełni ważną, określoną dla siebie rolę w naszej jamie ustnej. Szkliwo to nic innego, jak warstwa która przykrywa koronę zęba. Jest określana jako najtwardsza tkanka w organizmie człowieka. Składa się w dużej mierze z fosforanu wapnia. Zębina to element, który stanowi swoisty zrąb zęba. Jest tkanką dużo słabszą pod względem twardości, aniżeli szkliwo. Składa się z kryształów dihydroksyapatytu. Zębina posiada również wiele kanalików zębowych. W kanalikach tych przebiegają wypustki odontoblastów. Cement to element zęba pokrywający korzeń. Pokrywa on koronę zęba, podobnie jak szkliwo zęba. Jest koloru żółtawego. Miazga zęba to coś, co znajduje się w komorze zęba. Miazga wypełnia również kanały korzeniowe. Miazga zęba charakteryzuje się głównie tym, że jest bardzo bogato unerwiona, oraz unaczyniona. Jest określana również jako galaretowata tkanka łączna.

Komentarze są zamknięte.